UMS på Virum Gymnasium

Skift kodeord

Din adgangskode gælder til både Lectio, Office 365 og VGs trådløse net. Kravene til adgangskoden er:
* Mindst 12 tegn
* Mindst et bogstav
* Mindst et tal
* Mindst et specialtegn f.eks. . , ; : - _ / & ! $ ¤ # ( ) = +
* Må ikke indeholde de danske særbogstaver æ ø å Æ Ø Å
* Må ikke indeholde dit brugernavn, fornavn eller efternavn